ViaPharma. Přivážíme zdraví.

Moderní civilizace se neobejde bez kvalitního zásobování léčivy. Jejich spolehlivý přísun je leckdy rozhodující pro zachování zdraví i života. Řadíme se mezi přední distributory léčivých přípravků na tuzemském trhu. Na území ČR provozujeme tři moderní distribuční centra: v Pavlově u Kladna, v Brně a Ostravě. Díky skladovým prostorám vybaveným nejmodernější technologií poskytujeme lékárnám a nemocnicím kompletní dodavatelský servis. Při své činnosti se samozřejmě řídíme zásadami správné distribuční praxe, která je zárukou, že si léčivé přípravky dodávané našim odběratelům zachovávají své vlastnosti. Garantujeme, že námi dodávané přípravky budou v tu správnou dobu na správném místě a ve správné kvalitě. Přivážíme zdraví.
 

Aktuality

31.01.2023

Upozornění pro distributory cenově regulovaných léčivých přípravků

Na základě četných dotazů a podnětů ze strany odborné veřejnosti upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) na změnu definice tzv. jiné osoby uvádějící léčivý přípravek na trh v čl. I. písm. b) Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP ze dne 30. listopadu 2022, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, který je účinný ode dne 1. 1. 2023 (dále jen „Cenový předpis“).
26.01.2023

Věstník 1/2023

Věstník SÚKL 1/2023 zveřejněn 26. 1. 2023
25.01.2023

Z lékáren se ztratily léky za více než 66 milionů korun. SÚKL udělil pokuty a navrhuje zpřísnění zákona

Inspektoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se při svých kontrolách v lékárnách opakovaně setkávají se systematickým porušováním zákona o léčivech. Přesněji jde o nelegální činnost, prostřednictvím které se z oficiálního dodavatelského řetězce ztrácejí léčivé přípravky. Mimo lékárny tak končí léčiva vázaná na lékařský předpis, která se používají například pro léčbu diabetu, nádorových onemocnění, astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, epilepsie, vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu v krvi a dalších onemocnění. Existuje důvodné podezření, že se jedná o nelegální organizovanou činnost s cílem vyvézt tyto léky do zahraničí, jedná se totiž o léčiva, která byla v minulosti prokazatelně nelegálně vyvážena z České republiky.
24.01.2023

Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek Diprophos

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedených šarží neregistrovaných léčivých přípravků Diprophos inj. sus. (Diprofos Depot, Diprostene, Diprosone Depot, Propiochrone).
24.01.2023

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku methotrexát nebo léčivou látku probenecid

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku methotrexát nebo léčivou látku probenecid v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 8.–10. listopadu 2022.
23.01.2023

Změna registrace léčivého přípravku KREON 25 000U enterosolventní tvrdé tobolky

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek, změně velikosti tobolky a změně velikosti lahvičky obsahující 50 tobolek léčivého přípravku KREON, 25 000U, cps.etd.
18.01.2023

Do 31. 12. 2022

17.01.2023

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-alafenamid

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku tenofovir-alafenamid v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 21.–22. června 2022.
17.01.2023

LEK-16 verze 5

Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách