ViaPharma. Přivážíme zdraví.

 
Moderní civilizace se neobejde bez kvalitního zásobování léčivy. Jejich spolehlivý přísun je leckdy rozhodující pro zachování zdraví i života. Řadíme se mezi přední distributory léčivých přípravků na tuzemském trhu. Na území ČR provozujeme tři moderní distribuční centra: v Pavlově u Kladna, v Brně a Ostravě. Díky skladovým prostorám vybaveným nejmodernější technologií poskytujeme lékárnám a nemocnicím kompletní dodavatelský servis. Při své činnosti se samozřejmě řídíme zásadami správné distribuční praxe, která je zárukou, že si léčivé přípravky dodávané našim odběratelům zachovávají své vlastnosti. Garantujeme, že námi dodávané přípravky budou v tu správnou dobu na správném místě a ve správné kvalitě. Přivážíme zdraví.
 
 

Aktuality

12.06.2024

Sdělení SÚKL ze dne 12. 6. 2024 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku NovoSeven, 2mg(100KIU) inj. pso. lqf. 1+1X2ml III.
12.06.2024

Sdělení SÚKL ze dne 12. 6. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Atomoxetin Sandoz, 10mg cps. dur. 28 I, až z úrovně zdravotnických zařízení.
11.06.2024

Informační dopis – Evenity

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností UCB s.r.o. Česká republika a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky si Vás dovoluje jménem držitele rozhodnutí o registraci, UCB Pharma SA upozornit na kardiovaskulární rizika a související opatření u léčivého přípravku EVENITY® (romosozumab).
07.06.2024

Květen 2024

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.
06.06.2024

Stahování léčivého přípravku Kalnormin z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku Kalnormin spočívající v riziku přítomnosti cizorodé částice v tabletách, léčivý přípravek Kalnormin obsahuje léčivou látku chlorid draselný. Tento přípravek je při správném dávkování nezbytný pro udržení optimální hladiny draslíku v buňkách i tělesných tekutinách a pomáhá zachovávat iontovou rovnováhu.
06.06.2024

Sdělení SÚKL ze dne 6. 6. 2024 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Kalnormin, 1g tbl. pro. 30 až z úrovně pacientů.
06.06.2024

Sdělení SÚKL ze dne 6. 6. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Bitinex, 18mg cps. dur. 56 I, až z úrovně zdravotnických zařízení.
03.06.2024

Kombinovaná hormonální kontraceptiva obsahující chlormadinon-acetát a ethinylestradiol – mírně zvýšené riziko žilních tromboembolií

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila v roce 2013 celoevropské přehodnocení bezpečnosti přípravků kombinované hormonální antikoncepce (CHC – combined hormonal contraceptives). Přehodnocení bylo zaměřeno na riziko venózního tromboembolismu (VTE, vznik krevních sraženin v žilách, které mohou způsobit plicní embolii), které je s užíváním těchto přípravků spojeno. Ze závěru přehodnocení vyplynulo, že přínosy CHC v zabránění nechtěného těhotenství nadále převažují nad možnými riziky. Riziko VTE se mezi jednotlivými přípravky liší v závislosti na obsažené gestagenní složce. Pro kombinaci chlormadinon-acetát (CMA) a ethinylestradiol (EE) nebylo v době celoevropského přehodnocení dostatek dat pro stanovení roční incidence VTE a byla proto uložena neintervenční poregistrační studie bezpečnosti (PASS) s cílem zjistit riziko VTE pro tuto kombinaci léčivých látek.
03.06.2024

LEK-5 verze 13

31.05.2024

LEK-17 verze 1

Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních