Skip Navigation Links > Nový zákazník > Mám zájem si jednorázově objednat


Před učiněním první objednávky je zákazník povinen zaslat následující dokumenty:

 • Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (lékárenská péče);
 • Registraci plátce DPH (je-li plátcem DPH);
 • Bankovní spojení;
 • Podepsané Prodejní a dodací podmínky (ke stažení zde);
 • Podepsaný Reklamační řád (ke stažení zde); a
 • Podepsané Prohlášení o hlášení změn (ke stažení zde).

Pokud zákazník v daném kalendářním roce ještě neučinil žádnou objednávku, je povinen znovu doložit:

 • Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (lékárenská péče);
 • Registraci plátce DPH (je-li plátcem DPH); a
 • Bankovní spojení.

 

Požadované dokumenty zasílejte na: [email protected]

 

Jednorázové objednávky se řídí těmito obchodními podmínkami:

 • OPD = 8 % [v případě léčivého přípravku, kde platné právní předpisy neumožňují aplikaci obchodní přirážky ve výši osm (8) %, bude obchodní přirážka stanovena v maximální výši dle platných právní předpisů];
 • splatnost faktur = platba předem
  • zákazník je povinen po zadání příkazu k úhradě faktury zaslat potvrzení o platbě na email [email protected];
 • bude účtováno dopravné 180,- Kč bez DPH;
 • zákazník je povinen nejpozději do sedmi (7) dnů od dodání zboží vrátit přepravní obal včetně víka ve stavu odpovídajícímu běžném opotřebení na některé z logistických center společnosti ViaPharma s.r.o. V případě porušení této povinnosti vzniká společnosti ViaPharma s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 250,- Kč za každý nevrácený, poškozený či nekompletní přepravní obal, přičemž nárok společnosti ViaPharma s.r.o. na náhradu škody v plné výši tímto není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do sedmi (7) dnů od doručení výzvy k její úhradě zákazníkovi;
 • předmětem této objednávky musí být léčivý přípravek sloužící k uspokojení potřeby pacienta v ČR.

Úplné znění rozhodnutí jednatelů společnosti o obchodních podmínkách pro jednorázové zákazníky je k dispozici zde.

Upozorňujeme, že jednorázové objednávky přijímáme pouze telefonicky nebo emailem.