ViaPharma. Přivážíme zdraví.

 
Moderní civilizace se neobejde bez kvalitního zásobování léčivy. Jejich spolehlivý přísun je leckdy rozhodující pro zachování zdraví i života. Řadíme se mezi přední distributory léčivých přípravků na tuzemském trhu. Na území ČR provozujeme tři moderní distribuční centra: v Pavlově u Kladna, v Brně a Ostravě. Díky skladovým prostorám vybaveným nejmodernější technologií poskytujeme lékárnám a nemocnicím kompletní dodavatelský servis. Při své činnosti se samozřejmě řídíme zásadami správné distribuční praxe, která je zárukou, že si léčivé přípravky dodávané našim odběratelům zachovávají své vlastnosti. Garantujeme, že námi dodávané přípravky budou v tu správnou dobu na správném místě a ve správné kvalitě. Přivážíme zdraví.
 
 

Aktuality

24.05.2024

SÚKL zveřejňuje možnost zasílat podněty k plánované revizi pokynu REG-29 k názvům léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) zveřejňuje možnost pro držitele rozhodnutí o registraci zasílat podněty k plánované revizi pokynu REG-29 verze 4 „Metodika posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení“.
24.05.2024

Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku VAXNEUVANCE INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže Y003420 vakcíny VAXNEUVANCE, registrační číslo EU/1/21/1591/003, kód SÚKL 0255391, v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou ve francouzském jazyce.
23.05.2024

Informační dopis - Muscoril

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci, Sanofi, s. r. o.   a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) by Vás rád informoval, že léčivý přípravek Muscoril 4 mg tvrdé tobolky a Muscoril 4 mg/2 ml injekční roztok (thiokolchikosid) je v souvislosti s rizikem genotoxicity nově kontraindikován.
22.05.2024

Ochranné prvky

15.05.2024

Přehled léčivých přípravků potenciálně ohrožených sunset clause

Přehled léčivých přípravků ohrožených pravidlem sunset clause k 31. 12. 2024 byl zveřejněn 9. 5. 2024. Od roku 2021 se první přehled léčivých přípravků ohrožených pravidlem sunset clause zveřejňuje na přelomu dubna a května, aktualizovaný přehled je pak zveřejňován na konci září.
09.05.2024

Pozastavení registrace léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci Auxilto Healthcare s.r.o.

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci Auxilto Healthcare s.r.o.
07.05.2024

Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží přípravku Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% FAGRON až z úrovně zdravotnických zařízení.
07.05.2024

Duben 2024

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.
02.05.2024

MUDr. Tomáš Boráň byl jmenován ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv se 1. května 2024 stal MUDr. Tomáš Boráň. Na základě výsledků výběrového řízení ho do této funkce vybral ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.